การลงทุนในปัจจุบัน

MK Real Estate Development Plc.,

an SET- listed real estate developer transitioning from traditional, residential development to warehouse development and health and wellness.

BFTZ Wangnoi Ltd.,

a JV with Prospect Development Ltd, developing a new, 88,000 sqm distribution centre for Siam Makro Plc

NEO Corporate Co. Ltd.,

a leading Thai consumer and household products company with revenues in excess of Bt7,000 million p.a.

Prospect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold REIT,

as SET- listed REIT with Total Assets of c.Bt5,500 million

Kanom Café Ltd.,

an operator of a chain of café bakery

outlets in Bangkok.

การลงทุนที่ผ่านมา

TISCO Finance Plc.,

now TISCO Bank Plc

Pranda Jewelry Plc.,

the leading Thai Jewelry manufacturer and exporter

SE-Education.,

a leading bookstore operator

Nation Multimedia Plc.,

the media and newspaper publishing
company

Finansia Syrus Securities Plc.,

a leading, SET-listed, securities
company

ข่าวและประกาศ

ราคาหุ้น

หุ้นกู้ที่ยังไม่ครบกำหนดของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อหุ้นกู้ Symbol อายุตราสาร อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละ ต่อปี)
วันที่ออก
ตราสาร
วันที่ครบ
กำหนด
จำนวน
หุ้นกู้ของบริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 FNS25OA 4 ปี 2 เดือน 29 วัน 5.00 02 ส.ค. 64 31 ต.ค. 68 366,800,000