อสังหาริมทรัพย์

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล

18 สิงหาคม 2563 บริษัทฟินันซ่าได้ขายสิทธิการเช่าช่วงพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานขนาด 89,024 ตารางเมตร ที่ตั้งอยู่ในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ให้กับทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล รวมเป็นจำนวน 1,400 ล้านบาท
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ์การเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใต้ชื่อ PROSPECT เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
โดยบริษัทฟินันซ่า ได้เข้าลงทุนในหน่วยทรัสต์ PROSPECT คิดเป็นสัดส่วน 23% ของหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด

ข้อมูลโดยสรุปของ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัสเทรียล “PROSPECT” ลักษณะการลงทุน:

1.ลงทุนในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 23 มีอาคารรวม 63 หลัง แบ่งออกเป็น 185 ยูนิต

2.กรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารโรงงานสำนักงาน โครงการ X44 Bangna KM.18 ตั้งอยู่บริเวณถนนบางนา-ตราด กม. 18 เป็นอาคารแบบ Built-to-suit 1 หลัง 1 ยูนิต

พื้นที่ให้เช่า:  222,203 ตร.ม. แบ่งเป็น เขตปลอดอากร  134,417  ตร.ม. เขตประกอบการทั่วไป 87,786  ตร.ม.

รายละเอียดข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แบ่งตามพื้นที่ของทรัพย์สิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.prospectreit.com/