การลงทุนประเภทเงินร่วมลงทุน (Private Equity)

ภาพรวม

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นในประเทศบนหมู่เกาะเคย์แมน ที่ผ่านมา ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ เคยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุนประเภทการเงินร่วมลงทุนโดยมีบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาขน) เป็นผู้จัดตั้ง รายชื่อกองทุนได้แสดงไว้ด้านล่าง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ มุ่งเน้นการใช้เงินทุนของตนเองเพื่อดำเนินธุรกิจประเภทนี้ในประเทศไทย

แนวทางการลงทุน

บริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีแนวทางในการสรรหาโอกาสในการลงทุนโดยอาศัยเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการลงทุนในธุรกิจการเงินร่วมลงทุนถูกนำมาใช้ในการประเมินและการจัดโครงสร้างการลงทุนเพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุดและเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้สูงขึ้น องค์ประกอบหลักในการประเมิณการลงทุนคือการระบุแนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทที่จะเข้าลงทุน โดยตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างฟินันซ่าฯกับผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ถือหุ้นในบริษัท รวมถึงการเห็นชอบร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทในการถอนหุ้นออกจากการร่วมทุนของฟินันซ่าฯ

บริษัทนีโอ คอร์ปอเรท จำกัด

นีโอผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนและผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนตัวภายใต้ตราสินค้าของตัวเอง อาทิเช่น ไฟน์ไลน์, ดีนี่, บีไนซ์, สมาร์ท และ โทมิ
บริษัท มียอดขายในปี 2558 ที่ประมาณ 5 พันล้านบาท
คาดว่า บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงต้นปี 2565
การลงทุนของ FFM เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่
ไปที่เวปของบริษัทนีโอ คอร์ปอเรท จำกัด

บริษัท เอฟบี ฟูดเซอร์วิส (2017) จำกัด

เอฟบีเป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งเพื่อจัดจำหน่ายสินค้า ให้กับกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบริการอาหาร โดยตลาดหลักจะอยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทมีโรงงานผลิตอาหารขนาดเล็กอีกด้วย
เอฟบีตกลงที่จะลงทุนร่วมกับ Sojitz ซึ่งป็นบริษัทเทรดดิ้งชั้นนำ สัญชาติญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจไปยังตลาดในจังหวัดต่างๆนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร จัดดตั้งครัวกลางในกรุงเทพมหานคร ให้บริการที่เพิ่มมูลค่าสินค้าสูงขึ้น สำหรับกลุ่มลูกค้าหลักคือภัตตาคาร ซึ่งเอฟบีจะจัดส่งอาหารกึ่งสำเร็จรูปประเภทเนื้อสัตว์และผัก Nitto Best บริษัทผลิตและจำหน่ายอาหารสัญชาติญี่ปุ่น จะให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคกับเอฟบี การลงทุนในครั้งนี้จะลงทุนผ่าน บริษัท ฟินันซ่า แคปปิตอล จำกัด ฟินันซ่าเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
ไปที่เวปของบริษัท เอฟบี ฟูดเซอร์วิส (2017) จำกัด

กองทุนในอดีตที่บริหารงานโดยบริษัท ฟินันซ่า ฟันด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

กองทุน เดอะ เวียดนาม ฟรอนเทียร์ ฟันด์ ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 50 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ดับลิน (ในช่วงปีพ.ศ. 2537-2547)

กองทุน สยาม อินเวสเม้นท์ ฟันด์ ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 25 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (ในช่วงปีพ.ศ. 2539-2549)

กองทุน สยาม อินเวสเม้นท์ ฟันด์ ทู แอล พี ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 57 ล้านเหรียญสหรัฐ (ในช่วงปีพ.ศ. 2542-2552)

กองทุน สยาม อินเวสเม้นท์ ฟันด์ ทรี แอล พี ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ในช่วงปีพ.ศ. 2548- 2552)

กองทุน เดอะ เวียดนาม อิควิตี้ ฟันด์ เป็นกองทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 15.2 ล้านยูโร (ในช่วงปีพ.ศ. 2547-2552)

กองทุน เดอะ ฟินันซ่า เวียดนาม ฟันด์ เป็นกองทุนเปิด (ในช่วงปีพ.ศ. 2551-2556)

กองทุน CMBI Finansa China Vietnam เป็นกองทุนเปิดที่ดำเนินการร่วมกับ China Merchants Bank International Ltd. (ในช่วงปีพ.ศ. 2554-2557)

กองทุน นิว – เอส ฟินันซ่า เวียดนาม บาลานซ์ ฟันด์ เป็นกองทุนทรัสต์แบบเปิด (ในช่วงปีพ.ศ. 2551-2556)

กองทุนเดอะเอเชียนเด็ทฟันด์ เป็นกองทุนเปิดที่มีเป้าหมายในการลงทุนในตราสารหนี้และสิทธิเรียกร้อง ภายในประเทศแถบเอเชีย (ในช่วงปีพ.ศ. 2546-2550)