กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(record date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล

April 25, 2016 7:27 pm Published by

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(record date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล

Categorised in:

This post was written by Supasiri Suriyachan

Comments are closed here.