กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date)และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล

April 28, 2015 8:04 pm Published by

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (record date)และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล

Categorised in:

This post was written by Supasiri Suriyachan

Comments are closed here.